Jak wygląda terapia młodzieży

Na pierwsze spotkanie konsultacyjne zapraszam rodziców wraz z dzieckiem w celu ustalenia problemów, przedstawienia sposobu pracy i zasad formalnych oraz zorientowania się co do chęci i możliwości uczestnictwa w terapii. Pierwsze spotkanie trwa 60 minut.

Kolejne spotkania odbywają się już z samym nastolatkiem. Sesje odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, a w uzasadnionych przypadkach częściej i trwają 45-50 minut. Terapia polega na rozmowie, w trakcie której młody człowiek porusza ważne dla niego tematy. W procesie psychoterapii pomagam nastolatkowi zrozumieć trudne zmiany, napięcia czy frustracje oraz nazwać często niezrozumiałe emocje. W relacji z nastolatkiem, tak jak z każdym pacjentem obowiązuje mnie zasada pełnej poufności.

Podobnie jak w przypadku terapii osób dorosłych ważne są stałość i regularność sesji. Dlatego zachęcam rodziców by wspierali dziecko w regularnym uczestnictwie w terapii, szczególnie w trudnych momentach, kiedy sam nastolatek może nie mieć w sobie aż na tyle siły, czy chęci by przyjść na sesję. Ważne też, by postarać się spojrzeć na terapię jak na możliwość wspierania rozwoju, a czasem i konieczność zachowania zdrowia i zagwarantowania lepszej przyszłości dziecka, a nie jak na zajęcia pozalekcyjne.

W trakcie trwania procesu terapii mogą okazać się niezbędne konsultacje z rodzicami pacjenta. Są to jednak zawsze kwestie indywidualne. Może też okazać się, że kontakt między sesjami z rodzicami pacjenta nie jest wskazany. Co ważne, takie konsultacje odbywają się zawsze w innym czasie aniżeli sesje nastolatka i mają one pomagać w utrzymaniu relacji terapeutycznej. Nie jest to natomiast psychoterapia rodziców pacjenta. Czasem pomocne może być podjęcie przez rodziców pacjenta własnej terapii, terapii partnerskiej lub skorzystanie z doraźnego wsparcia psychologicznego u osoby niezależnej. W ramach pomocy rodzicom współpracuje z psychoterapeutami świadczącymi darmowe usługi grupy wsparcia i grupy psychoedukacyjnej.

Podobnie jak w przypadku terapii osób dorosłych, terapia ma charakter długoterminowy. Ważne jest też by nie przerywać terapii nagle. Jeśli z jakiś powodów rodzice postanowią nagle zakończyć terapię, warto umożliwić dziecku odbycie kilku sesji końcowych.