Jestem psychologiem i psychoterapeutą.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim oraz czteroletni kurs Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, ośrodku atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz współpracującym z Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Pracuję w dwóch językach: polskim i angielskim (ukończyłam kurs akredytowany przez Cambridge: The International Baccalaureate DP Psychology uprawniający mnie do prowadzenia zajęć z psychologii w języku angielskim).

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam w pracy z pacjentami cierpiącymi z powodu głębokich zaburzeń psychicznych. Prowadziłam terapię indywidualną i grupową w szpitalu psychiatrycznym we Wrocławiu na oddziale dziennym, w poradni zdrowia psychicznego oraz na oddziale stacjonarnym w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Posiadam również bogate doświadczenie kliniczne i diagnostyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą: pracowałam z małymi dziećmi w zespołach wczesnej interwencji i w przedszkolach, a także z młodzieżą - w ośrodkach wychowawczych, szkołach i poradniach. Jestem członkiem Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Od wielu lat pracuję również jako trener i wykładowca. Przygotowuje autorskie programy szkoleniowe dla pracowników placówek pomocy społecznej, placówek oświatowych oraz dla firm.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy w środowisku multikulturowym: pełniłam rolę psychologa oraz wykładowcy psychologii w International School of Ekola we Wrocławiu, gdzie udzielałam wsparcia psychologicznego dla osób doświadczających trudności psychologicznych wynikających ze zmiany kultury.