O mnie

Jestem psychologiem i psychoterapeutą.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim. Umiejętnoœści terapeutyczne kształciłam uczestnicząc w czteroletnim kursie Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, jedynym tego typu ośrodku z akredytacjami: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Pracuję w dwóch językach: polskim i angielskim (Ukończyłam kurs akredytowany przez Cambridge: The International Baccalaureate DP Psychology uprawniający mnie do prowadzenia zajęć z psychologii w języku angielskim).

Doświadczenie kliniczne zdobywałam pracując w szpitalu psychiatrycznym we Wrocławiu (Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego) na Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym z Pododdziałem Psychogeriatrycznym, w Poradni Zdrowia Psychicznego Euromedicare przy Szpitalu św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, na oddziale psychiatrycznym w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, w ośrodku szkolno-wychowawczym oraz w ośrodku wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Od wielu lat pracuję również jako trener i wykładowca.

Prowadzę szkolenia i treningi psychologiczne z zakresu kompetencji interpersonalnych, współpracując z największymi firmami szkoleniowymi w Polsce.

Posiadam także wieloletnie doświadczenie w pracy w środowisku multikulturowym: pełniłam rolę psychologa oraz wykładowcy psychologii w International School of Ekola we Wrocławiu, gdzie udzielałam wsparcia psychologicznego dla osób doświadczających stresu i szoku kulturowego oraz trudności psychologicznych wynikających ze zmiany kultury.

Zajmuję się przekładem tekstów z kręgu psychoterapii, psychoanalizy, psychologii i filozofii.