Psychoterapia

Ludzie, którzy zrazili się do matematyki w podstawówce, prawdopodobnie przez swoje dorosłe życie będą unikać wykonywania obliczeń. Podobnie jest z relacjami. Z tą różnicą, że jeśli problem z konkretnym ich typem pojawił się w dzieciństwie, to nie unikniesz go tak łatwo, jak równań z dwiema niewiadomymi. Takie nieodrobione lekcje mogą Cię przerażać, denerwować i blokować Twój rozwój. Wreszcie mogą skutecznie niszczyć Twoje relacje w życiu prywatnym lub w pracy. Dodatkowo możesz uważać, że u ich podstaw stoją wydarzenia z pozoru zbyt prozaiczne, a nawet nawet błahe, bądź też zbyt przerażające lub trudne, by dzielić się nimi z bliskimi. Być może dostrzeżenie tego jest dobrym momentem by rozpocząć terapię.

Jak to wygląda formalnie? Ile to trwa? Jakie są koszta terapii?

Psychoterapia rozpoczyna się od konsultacji, zazwyczaj 3-4, w ramach których wspólnie ustalamy obszary pracy i harmonogram spotkań. Sesje prowadzone są systematycznie, raz, dwa lub trzy razy w tygodniu, każda po 45-50 minut.

Bardzo ważne w podejściu psychodynamicznym są stałość i rytm sesji, ponieważ należą one do czynników leczących. Terapia polega na rozmowie, a umiejętność budowania dialogu, wiedza teoretyczna, intuicja, empatia i doświadczenie są narzędziami pracy terapeuty. Do głównych zasad pracy terapeuty należą zachowywanie pełnej dyskrecji i neutralności w kontakcie z pacjentem. Długość całego procesu terapii i tempo zmian są różne, tak jak różna jest każda relacja terapeutyczna, więc nie sposób określić z góry ile będzie trwała terapia. Terapia trwa jednak średnio kilka lat, ponieważ trwałe zmiany wymagają czasu.

Koszty terapii ustalane są indywidualnie po konsultacjach i w niektórych sytuacjach mogą być dostosowywane do możliwości zarobkowych pacjenta. Podejmując terapie warto mieć na uwadze, że jest to rodzaj inwestycji we własny rozwój, a psychoterapia daje możliwość zmiany w takich ważnych obszarach życia jak relacje osobiste, praca, życie seksualne, odpoczynek i zabawa.