Pomoc psychologiczna dla dzieci

W pracy z młodszymi dziećmi formą komunikacji są przede wszystkim zabawa i rysunek. Dzięki takim metodom w sprzyjającej ekspresji, a zarazem bezpiecznej atmosferze dziecko może wyrazić nagromadzone, negatywne emocje oraz zaprezentować świat swoich wewnętrznych przeżyć.

W trakcie procesu terapii pozostaję w stałym kontakcie z rodzicami i w miarę potrzeb udzielam konsultacji oraz prowadzę psychoedukację, mającą na celu podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców.

Spotkania psychoterapeutyczne z dzieckiem odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, w uzasadnionych przypadkach częściej i trwają 45-50 minut.