Problemy w pracy

Zapraszam wszystkie osoby, które z powodu okolicznośœci związanych z pracą doœwiadczają: