Co to jest nurt psychodynamiczny?

Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym, na którym w całości opieram swoją pracę, ma na celu nie tylko złagodzenie i usunięcie przykrych objawów, na które uskarża się pacjent, ale i rozwinięcie i pogłębienie rozumienia przyczyn swoich niepowodzeń.

Psychoterapia psychodynamiczna jest bowiem taką metodą leczenia, która za dominujące źródło aktualnych: trudności, lęków, złości, frustracji czy innych negatywnych emocji uznaje czynniki nieświadome. Co to takiego? W uproszczeniu to takie czynniki, które kierują pacjentem poza jego świadomością, każąc mu ciągle odtwarzać określone relacje niczym wspomniane przeze mnie wcześniej "nieprzerobione" lekcje.

Gdy tylko udaje się odkryć, które z tych czynników i dlaczego są powodem trudności, pacjent zyskuje rozumienie swej aktualnej sytuacji. W chwili, gdy oswoi się z nimi, może w pełni samodzielnie przenieść swoją nową wiedzę i doświadczenia do codziennego życia - już bez balastu w postaci obciążających, "trudnych" emocji. Jedynie wówczas mogą nastąpić pozytywne zmiany, tj.: poczucie niezależności, prawdziwej dorosłości i autonomii, dające satysfakcję bez odczuwania lęków czy przygnębienia.