Co to jest nurt psychodynamiczny?

Psychoterapia psychodynamiczna jest metodą leczenia wywodzącą się z psychoanalizy i za dominujące źródło aktualnych trudności uznaje czynniki nieświadome. Co to takiego? W uproszczeniu jest to wszystko to, co kieruje człowiekiem poza jego wolą, na przykład ukryte potrzeby, pragnienia, czy konflikty, które nieustannie każą odtwarzać pewne schematy niczym wspomniane wcześniej "nieprzerobione" lekcje, jednocześnie, narażając na przykre objawy.

Gdy uda się odkryć, jakie z tych czynników i dlaczego są powodem trudności, pacjent może zyskiwać rozumienie swej przeszłej i aktualnej sytuacji. W chwili, gdy oswoi się z nimi, może też w pełni samodzielnie przenosić swoją nową wiedzę i doświadczenia do codziennego życia - już bez balastu w postaci obciążających, "trudnych" emocji.

Jedynie wówczas mogą nastąpić trwałe i pozytywne zmiany, takie jak poczucie niezależności, dorosłości i autonomii, dające prawdziwą satysfakcję, bez odczuwania lęków czy przygnębienia.