Psychoterapia nastolatków

Psychoterapia nastolatków, podobnie jak psychoterapia osób dorosłych, polega przede wszystkim na rozmowie, w trakcie której młody człowiek porusza ważne dla niego tematy.

W procesie psychoterapii pomagam nastolatkowi zrozumieć trudne zmiany, napięcia czy frustracje oraz nazwać często niezrozumiałe emocje. Spotkania terapeutyczne dają ulgę oraz poprawiają funkcjonowanie w domu i szkole.

W pracy z młodzieżą korzystam także z dodatkowych technik w postaci rysunków czy innych wytworów plastycznych. W miarę potrzeb psychoterapia młodzieży obejmuje spotkania konsultacyjne z rodzicami oraz psychoedukację rodziców w celu doskonalenia ich umiejętności wychowawczych.

Spotkania psychoterapeutyczne odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, w uzasadnionych przypadkach częściej i trwają 45-50 minut.