Jak to wygląda w praktyce, w jaki sposób pracuję?

Psychoterapia polega przede wszystkim rozmowie pacjenta z psychoterapeutą w trakcie spotkań zwanych sesjami psychoterapeutycznymi.
Sesje psychoterapeutyczne odbywają się o stałych porach, z częstotliwością jeden, dwa lub trzy razy w tygodniu. Jedna sesja trwa 45 minut.

Terapię poprzedzają konsultacje. Psychoterapia ma charakter długoterminowy trwa zazwyczaj kilka lat, a regularność, stałość i częstotliwość sesji należą do grupy czynników leczących. Jak każdego specjalistę, tak i mnie obowiązuje zasada zachowania tajemnicy zawodowej a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Psychoterapia jest procesem. Gdy pacjent przychodzi regularnie na sesje i rozmawia o swoich trudnościach z psychoterapeutą powstaje między nimi relacja, która pozwala pacjentowi przyjrzeć się swoim przeżyciom, doświadczeniom, czy wyobrażeniom i lepiej poznać swój wewnętrzny świat. Jak to się dzieje?

W czasie rozmowy pacjent porusza kwestie, które uznaje za ważne a ja towarzyszę mu w tym doświadczeniu, poszukiwaniu rozwiązań i wspieram w przeżywaniu niekiedy trudnych stanów emocjonalnych. Przede wszystkim nie oceniam, nie udzielam rad, nie daje gotowych rozwiązań. Staram się dać pacjentowi takie rozumienie jego trudności którego nie ma, odwołując się do gruntownej wiedzy, mojego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego. To właśnie wspomniane wcześnie nieświadome aspekty psychiki staramy się odkryć i rozumieć.

Gdy to się udaje pacjent może uzyskać głębsze zrozumienie swojej sytuacji, swojej historii i swoich potrzeb. W chwili gdy oswoi się z nimi może też samodzielnie przenosić swoją nową wiedzę i doświadczenie zdobyte w terapii do doświadczenia codziennego życia, już bez balastu w postaci obciążających i trudnych emocji.