Jak wygląda terapia młodzieży

Pierwsze konsultacje.
Na pierwsze spotkanie konsultacyjne zapraszam rodziców wraz z dzieckiem w celu ustalenia natury zgłaszanych problemów, przedstawienia sposobu pracy oraz zorientowania się co do chęci i możliwości uczestnictwa w terapii. Pierwsze spotkanie trwa 60 minut . Może okazać się, że do rozpoczęcie psychoterapii konieczne będzie kilka sesji konsultacyjnych z rodzicami lub z samym dzieckiem.

Sesje psychoterapii z nastolatkiem

Kolejne spotkania czyli sesje terapeutyczne odbywają się już z samym nastolatkiem. Częstotliwość sesji to od 1 do 3 w tygodniu, sesje trwają 45 minut i podobnie jak w przypadku psychoterapii osób dorosłych polegają na rozmowie. W procesie psychoterapii pomagam młodym ludziom zrozumieć trudne zmiany związane z wejściem w dorosłość, towarzyszące temu napięcia, utraty i frustracje. Podobnie jak w relacji z dorosłymi pacjentami tak i w relacji z pacjentami młodzieżowymi obowiązuje mnie zasada pełnej poufności.

Współpraca z rodzicami w trakcie procesu psychoterapii

Stałość i regularność sesji są bardzo ważne w procesie terapii. Zachęcam rodziców by wspierali dziecko w regularnym uczestnictwie w sesjach, szczególnie w trudnych momentach, gdy dziecko może nie mieć w sobie na tyle chęci czy siły by przyjść na sesję. Ważne by postarać się spojrzeć na psychoterapię jako na możliwość wspierania rozwoju, a czasem konieczność zachowania zdrowia i zagwarantowania lepszej przyszłości dziecka. W trakcie procesu psychoterapii mogą okazać się niezbędne konsultacje z rodzicami pacjenta. Są to zawsze kwestie indywidualne. Co ważne takie konsultacje odbywają się zawsze w innym czasie aniżeli sesje nastolatka i mają one pomóc w terapii. Podobnie jak w przypadku osób dorosłych terapia ma charakter długoterminowy.