Jestem psychologiem i dyplomowanym psychoterapeutą.

Od wielu lat prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną we Wrocławiu. Pracuję w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej.

Jestem członkiem

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim, następnie 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Aktualnie rozwijam swoje kompetencje w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie uczestnicząc w szkoleniu z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej.

Dysponuję bogatym doświadczeniem klinicznym i diagnostycznym w pracy z osobami dorosłymi jak i z dziećmi i młodzieżą.

Pracowałam z pacjentami cierpiącymi z powodu głębokich zaburzeń psychicznych oraz zaburzeń osobowości w szpitalu psychiatrycznym we Wrocławiu na oddziale dziennym, na oddziale psychogeriatrycznym, oraz na oddziale stacjonarnym. Doświadczenie w pracy z dziećmi i z młodzieżą zdobywałam w zespołach wczesnej interwencji, w przedszkolach, w ośrodkach wychowawczych, szkołach i poradniach.

Ukończyłam szkolenie z obserwacji niemowląt metodą Esther Bick w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Posiadam doświadczenie w pracy z grupami- pracowałam jako psychoterapeuta grupowy, trener, wykładowca, szkoleniowiec, oraz doświadczenie w pracy w środowisku multikulturowym- udzielałam wsparcia dzieciom i młodzieży z problemami adaptacyjnymi wynikającymi ze zmiany kultury.

Pracuję w języku polskim i w języku angielskim. Praktykę kliniczną rozwijam od 2004 roku.